Právní prostor

141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Novelizační dokumenty

Změny k 27. listopadu 1989

  • 3506/89: Nařízení Komise (EHS) č. 3506/89 ze dne 23. listopadu 1989, kterým se pozměňuje nařízení (EHS) č. 3703/85, kterým se stanoví prováděcí pravidla k společným obchodním normám pro některé čerstvé nebo chlazené ryby
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP