Právní prostor

141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Novelizační dokumenty k článku

Změny k 26. června 1999

  • 1308/1999: Nařízení Rady (ES) č. 1308/1999 ze dne 15. června 1999, kterým se mění nařízení (ES) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP