Právní prostor

141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Novelizační dokumenty k článku

Změny k 8. května 1999

  • 508/1999: Nařízení Komise (ES) č. 508/1999 ze dne 4. března 1999, kterým se mění přílohy I až IV nařízení Rady (EHS) č. 2377/90, kterým se stanoví postup Společenství pro stanovení maximálních limitů reziduí veterinárních léčivých přípravků v potravinách živočišného původu
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP