Právní prostor

141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Novelizační dokumenty k článku

Změny k 19. ledna 2007

  • 2006/126/ES: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)
  • 96/47/ES: Směrnice Rady 96/47/ES ze dne 23. července 1996, kterou se mění směrnice 91/439/EHS o řidičských průkazech

Změny k 18. září 1996

  • 96/47/ES: Směrnice Rady 96/47/ES ze dne 23. července 1996, kterou se mění směrnice 91/439/EHS o řidičských průkazech
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP