Právní prostor

141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Novelizační dokumenty k článku

Změny k 24. července 1992

  • 92/438/EHS: Rozhodnutí Rady č. 1992/438/ES ze dne 13. července 1992 o informatizaci veterinárních postupů při dovozu (projekt Shift), o změně směrnic 90/675/EHS, 91/496/EHS a 91/628/EHS a rozhodnutí 90/424/EHS a o zrušení rozhodnutí 88/192/EHS
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP