Právní prostor

141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Novelizační dokumenty k příloze

Změny k 25. července 1995

  • 95/311/ES: Rozhodnutí Komise č. 1995/311/ES ze dne 24. července 1995, kterým se mění rozhodnutí 95/173/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z PeruText s významem pro EHP
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP