Právní prostor

141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Novelizační dokumenty k článku

Změny k 2. července 2003

  • 1175/2003: Nařízení Komise (ES) č. 1175/2003 ze dne 1. července 2003, kterým se mění nařízení (ES) č. 883/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 pro obchod se třetími zeměmi s produkty v odvětví vína, a nařízení (ES) č. 2805/95, kterým se stanoví vývozní náhrady v odvětví vína
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP