Právní prostor

141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Novelizační dokumenty k článku

Změny k 12. července 2005

  • 2005/496/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 2005, kterým se mění rozhodnutí 97/757/ES, kterým se stanoví zvláštní podmínky dovozu produktů rybolovu a akvakultury pocházejících z Madagaskaru, pokud jde o příslušný úřad a osvědčení o zdravotní nezávadnosti (oznámeno pod číslem K(2005) 2513) (Text s významem pro EHP)
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP