Právní prostor

141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Novelizační dokumenty k příloze

Změny k 23. dubna 1971

  • 309/79: Nařízení Komise (EHS) č. 309/79 ze dne 16. února 1979, kterým se mění nařízení (EHS) č. 316/68, pokud jde o označování čerstvých řezaných květin
  • 802/71: Nařízení Komise (EHS) č. 802/71 ze dne 19. dubna 1971, kterým se mění nařízení (EHS) č. 316/68 o stanovení norem jakosti pro čerstvé řezané květiny a čerstvou okrasnou zeleň
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP