Právní prostor

141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Novelizační dokumenty

Změny k 22. května 1976

  • 1155/76: Nařízení Komise (EHS) č. 1155/76 ze dne 18. května 1976, kterým se mění příloha II nařízení (EHS) č. 316/68, pokud jde o stanovení norem jakosti pro řezaný asparágus
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP