Právní prostor

141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Novelizační dokumenty k článku

Změny k 20. července 1997

  • 97/29/ES: Směrnice Komise 97/29/ES ze dne 11. června 1997, kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Rady 76/757/EHS o odrazkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP