Právní prostor

141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Novelizační dokumenty

Změny k 20. dubna 2009

  • 219/2009: Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 ze dne 11. března 2009 o přizpůsobení některých aktů přijatých postupem podle článku 251 Smlouvy regulativnímu postupu s kontrolou podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES - Přizpůsobení regulativnímu postupu s kontrolou - Část druhá
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP