Právní prostor

141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Novelizační dokumenty k článku

Změny k 29. května 2009

  • 2009/504/ES, Euratom: 2009/504/ES,Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 28. května 2009, kterým se mění rozhodnutí 97/245/ES, Euratom o postupech, jimiž členské státy předávají Komisi informace v rámci systému vlastních zdrojů Společenství (oznámeno pod číslem K(2009) 4072)

Změny k 21. března 2006

  • 2006/246/ES, Euratom: 2006/246/ES,Euratom: Rozhodnutí Komise ze dne 21. března 2006, kterým se mění rozhodnutí 97/245/ES, Euratom o postupech, jimiž členské státy předávají Komisi informace v rámci systému vlastních zdrojů Společenství (oznámeno pod číslem K(2006) 845)
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP