Právní prostor

141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Novelizační dokumenty k článku

Změny k 31. prosince 2009

  • 2009/1018/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2009/29)
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP