Právní prostor

141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Novelizační dokumenty k příloze

Změny k 31. prosince 2009

  • 2009/1018/EU: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 14. prosince 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2009/29)

Změny k 1. ledna 2008

  • 2008/121/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 17. prosince 2007, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2007/21)
  • 2009/594/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 17. července 2009, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2009/19)
  • 2009/98/ES: Rozhodnutí Evropské centrální banky ze dne 11. prosince 2008, kterým se mění rozhodnutí ECB/2006/17 o ročních účetních závěrkách Evropské centrální banky (ECB/2008/22)
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP