OSWALD

586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů

Novelizační dokumenty

Změny k 1. ledna 1998

  • 151/1997 Sb. Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
  • 209/1997 Sb. Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů
  • 210/1997 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
  • 227/1997 Sb. Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP