Právní prostor

500/2004 Sb. Zákon správní řád

Novelizační dokumenty

Změny k 1. listopadu 2018

  • 176/2018 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP