Právní prostor

500/2004 Sb. Zákon správní řád

Novelizační dokumenty

Změny k 1. července 2017

  • 183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Změny k 1. ledna 2015

  • 250/2014 Sb. Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP