Právní prostor

500/2004 Sb. Zákon správní řád

Novelizační dokumenty

Změny k 1. července 2009

  • 7/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP