Právní prostor

40/2009 Sb. Zákon trestní zákoník

Novelizační dokumenty k § 10

Změny k 1. ledna 2014

  • 105/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP