Právní prostor

40/2009 Sb. Zákon trestní zákoník

Novelizační dokumenty k § 114

Změny k 1. ledna 2012

  • 357/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  • 420/2011 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP