Právní prostor

40/2009 Sb. Zákon trestní zákoník

Novelizační dokumenty k § 127a

Změny k 1. prosince 2019

  • 315/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP