Právní prostor

40/2009 Sb. Zákon trestní zákoník

Novelizační dokumenty k § 248a

Změny k 1. prosince 2012

  • 360/2012 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP