Právní prostor

141/1961 Sb. Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

Novelizační dokumenty

Změny k 1. července 1969

  • 58/1969 Sb. Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou rozhodnutím orgánu státu nebo jeho nesprávným úředním postupem
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP