Právní prostor

65/2017 Sb. Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Novelizační dokumenty k § 39

Změny k 1. července 2017

  • 81/2018 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2018 sp. zn. Pl. ÚS 7/17 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP