Právní prostor

292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních

Novelizační dokumenty

Změny k 1. ledna 2018

  • 303/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti
  • 460/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Změny k 30. září 2017

  • 303/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti
  • 460/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP