Právní prostor

292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních

Novelizační dokumenty k § 376

Změny k 30. září 2017

  • 303/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti
  • 460/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Změny k 17. října 2016

  • 334/2016 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 23. srpna 2016 sp. zn. Pl. ÚS 16/15 ve věci návrhu na zrušení § 376 odst. 1 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP