Právní prostor

292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních

Novelizační dokumenty k § 458

Změny k 1. května 2015

  • 87/2015 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP