Právní prostor

435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti

Novelizační dokumenty

Změny k 1. ledna 2007

  • 109/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
  • 112/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a existenčním minimu a zákona o pomoci v hmotné nouzi
  • 214/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  • 264/2006 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce

Změny k 27. května 2005

  • 202/2005 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP