Právní prostor

292/2013 Sb. Zákon o zvláštních řízeních soudních

Novelizační dokumenty k § 38

Změny k 28. února 2017

  • 460/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP