Právní prostor

166/1999 Sb. Zákon o veterinární péči (veterinární zákon)

Novelizační dokumenty

Změny k 1. ledna 2007

  • 186/2006 Sb. Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění

Změny k 27. února 2006

  • 48/2006 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Změny k 1. července 2003

  • 131/2003 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Změny k 1. ledna 2003

  • 320/2002 Sb. Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
  • 76/2002 Sb. Zákon o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP