Právní prostor

262/2006 Sb. Zákon zákoník práce

Novelizační dokumenty

Změny k 28. února 2017

  • 460/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony

Změny k 1. ledna 2014

  • 303/2013 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
  • 435/2013 Sb. Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP