Právní prostor

262/2006 Sb. Zákon zákoník práce

Novelizační dokumenty

Změny k 8. července 2011

  • 185/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Změny k 1. dubna 2011

  • 73/2011 Sb. Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů

Změny k 1. ledna 2008

  • 261/2007 Sb. Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
  • 296/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
  • 357/2007 Sb. Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot
  • 362/2007 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP