OSWALD

565/1990 Sb. Zákon o místních poplatcích

Novelizační dokumenty k § 10c

Změny k 1. ledna 2020

  • 278/2019 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Změny k 1. července 2017

  • 170/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Změny k 1. ledna 2002

  • 185/2001 Sb. Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
  • 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP