OSWALD

235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty

Novelizační dokumenty

Změny k 1. dubna 2011

  • 47/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Změny k 1. ledna 2009

  • 302/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Změny k 1. ledna 2005

  • 235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty
  • 635/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
  • 669/2004 Sb. Zákon, kterým se mění zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP