OSWALD

235/2004 Sb. Zákon o dani z přidané hodnoty

Novelizační dokumenty

Změny k 1. ledna 2018

  • 225/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  • 371/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Změny k 31. prosince 2017

  • 40/2017 Sb. Nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

Změny k 1. května 2016

  • 113/2016 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

Změny k 1. ledna 2016

  • 360/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP