OSWALD

2006/112/ES: Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty

Novelizační dokumenty k článku

Změny k 15. ledna 2010

  • 2009/162/EU: Směrnice Rady 2009/162/EU ze dne 22. prosince 2009, kterou se mění některá ustanovení směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP