Právní prostor

513/1991 Sb. Obchodní zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 1. července 2010

  • 152/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
  • 227/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Změny k 1. ledna 2003

  • 125/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
  • 151/2002 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
  • 312/2002 Sb. Zákon o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP