Právní prostor

513/1991 Sb. Obchodní zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 15. července 2011

  • 188/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Změny k 1. ledna 2011

  • 409/2010 Sb. Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
  • 427/2010 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP