Právní prostor

513/1991 Sb. Obchodní zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 1. prosince 2009

  • 420/2009 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP