Právní prostor

513/1991 Sb. Obchodní zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 1. listopadu 2009

  • 285/2009 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Změny k 1. července 2000

  • 29/2000 Sb. Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP