Právní prostor

513/1991 Sb. Obchodní zákoník

Novelizační dokumenty

Změny k 1. ledna 1993

  • 264/1992 Sb. Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník, zrušuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád) a mění a doplňují některé další zákony
  • 591/1992 Sb. Zákon o cenných papírech
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP