Právní prostor

255/2012 Sb. Zákon o kontrole (kontrolní řád)

Novelizační dokumenty k § 15

Změny k 1. července 2017

  • 183/2017 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP