Právní prostor

251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce

Novelizační dokumenty k § 7

Změny k 1. května 2014

  • 64/2014 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

Změny k 1. října 2008

  • 294/2008 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

Změny k 1. července 2005

  • 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP