OSWALD

262/2006 Sb. Zákon zákoník práce

Novelizační dokumenty

Změny k 8. července 2011

  • 185/2011 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Změny k 14. dubna 2008

  • 116/2008 Sb. Nález ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP