OSWALD

262/2006 Sb. Zákon zákoník práce

Novelizační dokumenty

Změny k 1. října 2015

  • 205/2015 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP