OSWALD

586/1992 Sb. Zákon o daních z příjmů

Novelizační dokumenty

Změny k 19. srpna 2013

  • 241/2013 Sb. Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
©ATLAS consulting spol. s r.o. člen skupiny ATLAS GROUP